Menu

Kontingentsatser

Kontingentsatserne er pt. følgende pr. halvår:
U4+U5: Kr. 200,-
U6 - U8: Kr. 380,- (Kr. 580,- i foråret)
U9 - U12: Kr. 640,- (Kr. 840,- foråret)
U13 - U16: Kr. 700,- (Kr. 900,- i foråret)
Ungsenior (U17-U21): Kr. 580,-  (U17 betaler 200kr i foråret for tøj)
Senior: Kr. 980,-
Oldboys/girls: Kr. 565,-
Motionsfodbold for mænd: Kr. 380,-
Kvinder/Herrer 60+: Kr. 260,-
Kun kamp (senior): Kr. 580,-
Indendørs: Kr. 250,-

I foråret opkræves kr. 200,- yderligere for U17 og yngre, idet der ved denne opkrævning følger personligt spillersæt med.

Ved nyindmeldelse opkræves beløb svarende til efterårskontingent, idet der følger personligt spillersæt med.

Ved kørselsafstand fra bopælsadresse på over 15 km for seniorer, ydes rabat ned til kr. 580,-
Det enkelte medlem er selv ansvarlig for at adressen i DBU-profilen er den rigtige.

Kontingentsatserne finder desuden du under siden: Indmeldelse

Kontingentet skal være betalt for at man er berettiget til at deltage i træning og kamp! 

Kontingentet, der fremgår under indmeldelse, er halvårligt for udendørs.
Ved deltagelse i indendørs er der endvidere et indendørskontingent.

Kontingentopkrævning udsendes per email til den email-adresse medlemmet har registreret på mitDBU.
Det er det enkelte medlems eget ansvar at have mailadresse opdateret.

Ved manglende indbetaling af kontingent eller hvis email med betalingslink er mistet kan man skrive til Martin.hoej@siffodbold.dk - HUSK at angive medlemsnummer! - således medlemskabet sikres og dermed rettigheden til deltagelse i træning og kamp bevares.
Se procedure for betaling og eventuelle rykkere under Indmeldelse

Inde-kontingent 250,- kr. Indendørskontingentet er uafhængigt af udendørsfodbolden.

  • Spillere i årgange der ønsker indendørstræning, tilbydes alle hold op til U13 (hvis haltiderne tillader også ældre årgange)
  • Holdene kan tilmeldes indendørs/futsal-turneringer efter ønske og betales af klubben.

Afdelinger, der ikke træner inde og dermed ikke betaler kontingent, men som ønsker at tilmeldes med hold i DBUs indendørs-turneringer, skal selv betale holdgebyret.

 

 

Opdateret den 1/1-2024

 

Luk