Menu

Ind- og udmeldelse

Kontingentet, der fremgår nederst på siden her, er hvad der betales halvårligt for udendørs.
Ved deltagelse i indendørs er der endvidere et indendørskontingent, som fremgår af oversigten.

Du kan finde vejledning til indmeldelse og opdatering af betalingskort nederst på siden.

 • Det er efter indmeldelse medlemmets eget ansvar at: 
  • holde sine kontaktinformationer ajour på mitDBU
  • opdatere betalingskort på mitDBU se vejledning her.
  • Udmeldelse foregår her.


 • I U5-U16 er efterårskontingentet kr. 200,- højere end i foråret, idet der medfølger personligt spillersæt.
  Se her for oversigt over kontingentsatser

 • Ved nyindmeldelse opkræves beløb svarende til efterårskontingent, idet der følger personligt spillersæt med

 • Der opkræves kontingent forud, 2 gange årligt for hhv. Forårssæsonen og efterårssæsonen

 • Som ny spiller er det tilladt at træne 3 gange uden kontingentbetaling. Herefter skal man være indmeldt for at kunne deltage i træning og kampe.

 • Ved udmeldelse gælder følgende retningslinjer for refusion:
  • Ved udmeldelse indenfor de første 2 uger efter opkrævningen er udsendt, refunderes det betalte beløb minus kr. 250,-
  • Ved udmeldelse efter de første 2 uger efter opkrævningen er udsendt, ydes ikke refusion, med mindre der er tale om alvorlig sygdom/skade eller graviditet, der umuliggør træning. I det tilfælde refunderes kontingentet minus kr. 250,-
  • Særligt for efteråret gælder at der medfølger personligt spillesæt, hvilket udgør kr. 200,-
   Der ydes ikke refusion for dette.
   Til eksempel vil en refusion på et kontingent på kr. 900,- i efteråret blive refunderet med kr. 550,-


 • Der udsendes betalingspåmindelse om kontingentopkrævning 10 dage inden beløbet trækkes. Medlemmet er selv ansvarlig for at kortoplysningerne og mailoplysningerne er korrekte.

 • Ved manglende betaling gælder følgende:
  • 3 dage efter forfaldsdato udsendes rykker, med betalingsvarsel på 5 dage (1. rykker)
  • Ved fortsat manglende betaling udsendes ny rykker pålagt gebyr på kr. 100,- med betalingsvarsel på yderligere 5 dage (2. rykker)
  • Ved forsat manglende betaling er medlemmet spærret for deltagelse i træning og kamp, indtil kontingentbeløbet + rykkergebyr er betalt.

 • Ved indmeldelse accepteres desuden nedenstående: 
  • Som forælder til spillere i U5-U16 påtager man sig årligt én af Foreningsopgaverne, en frivillig opgave typisk af 4-5 timers varighed.
  • Vi ønsker at dele de mange oplevelser, som hverdagen byder på i vores fodboldklub. Derfor er ord og billeder vigtige for os på vores hjemme- og Facebookside, youtubekanal, instagramkonto, snapchatkonto og twitterkonto, i bestræbelserne på at være en levende fodboldklub.
   I Støvring IF Fodbold tager vi udgangspunkt i denne artikel fra Datatilsynet, som beskriver de regler, der gælder på dette område: https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet
  • Vi vil dog fjerne et billede på vores platforme, hvis man ikke ønsker, at et bestemt billede skal offentliggøres.

  

 

Piger

Drenge

Senior

Fodbold Fitness/Motion

Øvrige Hold

Luk