Menu

Bestyrelsen o. a.

Bestyrelsesmøder: Første mandag i måneden. Mødetidspunkt kl. 18:30

  Kontaktoplysninger: Ansvarsområder:
 • Repræsentation
 • Kontakt til kommune, DBU, DGI m.v.
 • Medlem af Kunstgræsbaneforeningens bestyrelse
 
 • Budget og regnskab m.v.
 
 • Tovholder til og medlem af driftsudvalg
 • Diverse aktiviteter, herunder opstart af stævne
 • Tovholder til og medlem af Julekalenderudvalg
 • Tovholder til og medlem af tøjudvalg
 • Medlem af sponsorudvalg
 • Driftsudvalg
 • Tovholder til og medlem af sponsorudvalg
     
 
 
     
 
   

Notater:

Luk