Menu

Bestyrelsen o. a.

Bestyrelsesmøder: Første mandag i måneden. Mødetidspunkt kl. 18:30

  Kontaktoplysninger: Ansvarsområder:
 • Repræsentation
 • Kontakt til kommune, DBU, DGI m.v.
 • Medlem af Kunstgræsbaneforeningens bestyrelse
 
 • Budget og regnskab m.v.
 • Diverse aktiviteter, herunder opstart af stævne
 • Tovholder til og medlem af Julekalenderudvalg
 • OK-kort
 • Tovholder til og medlem af ”skurudvalg”
 • Frivillighedskonceptet
 • Tovholder til og medlem af tøjudvalg
 • Medlem af sponsorudvalg
 • Driftsudvalg
 
 • Tovholder til og medlem af driftsudvalg
 • Tovholder til og medlem af sponsorudvalg
 
 
 
 •  Nibefestival
 
   
 

Notater:

Luk