Menu

Sidste nyt: To generalforsamlinger udskudt

image John Pedersen stopper som formand i SIF Fodbold. Nu må det endnu en gang vente lidt med, at der kan sættes navn på afløseren. Arkivfoto
Af bestyrelsen i SIF Fodbold
27. april 2020 kl. 09:55
Sidste nyt: De bebudede generalforsamlinger i SIF Fodbold og Støvring Kunstgræsbane Forening af 2014 onsdag 13. maj 2020 er blevet udskudt - læs mere her...

Generalforsamlingerne i henholdsvis Støvring IF Fodbold og Støvring Kunstgræsbane Forening af 2014 onsdag 13. maj er endnu en gang blevet sendt til hjørnespark.

- Grundet forlængelsen af samlingsforbuddet over 10 personer (torsdag 7. maj, red.) må vi desværre udskyde de to generalforsamlinger endnu en gang. Vi kommer snarest tilbage med en ny dato, siger Stephan Bermann fra SIF Fodbolds bestyrelse.

Her er de to oprindelige indkaldelser til generalforsamlingerne:
Der indkaldes hermed til generalforsamling i SIF Fodbold onsdag 13. maj 2020 kl. 19.00 i klubhuset.
Samme aften er der også generalforsamling i Støvring Kunstgræsbane Forening af 2014 kl. 20.15.

Dagsorden (generalforsamlingen i SIF Fodbold):
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning (formanden).
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år (kassereren).
4. Behandling af indkomne skiftlige forslag.
5. Valg af formand. (John Pedersen genopstiller ikke)
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf to for to år og 1 for 1 år. (Stephan Bermann og Brian Schmidt er på ordinært valg. Stephan Bermann genopstiller ikke)
Derudover træder Lars Krunderup ud af bestyrelsen.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (formanden@siffodbold.dk) i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen. Der er lettere bespisning i forbindelse med generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
John Pedersen
Formand i Støvring IF Fodbold 
Mail: john.pedersen@siffodbold.dk

Indkaldelse til generalforsamling i Støvring Kunstgræsbane Forening af 2014:
Generalforsamling onsdag 13. maj 2020 kl. 20.15 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af Formand (Poul Erik Lykke (foto herover, red.) genopstiller ikke).
6. Valg af 1 suppleant.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden poul.erik.lykke@siffodbold.dk, i hænde mindst 10 dage inden generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne:
Poul Erik Lykke, formand