Menu

Referat bestyrelsesmøde d. 16. november

image
RG
22. november 2020 kl. 18:04
Her kan du læse referatet af seneste bestyrelsesmøde, afholdt d. 16. november

Bestyrelsesmøde, mandag, den 16. november kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelser

 

 1. Nyt fra formanden, herunder drift

Banerne lukker for organiseret træning som normalt i december og åbner igen til standerhejsning. Klubhuset vil ligeledes være lukket i denne periode.

Ang. Indendørs træning. Vores krav om bander gør, at vi kun har afgang til den nye hal. Gissel og Søren kigger på dette til 2021-2022 sæsonen, så vi kan få en god fordeling af tiderne. Det skal nævnes at der stadig er ledige tider. Hvis det har interesse, kontakt Rasmus Gissel.

Ang. Aldersdispensation gives dette i dag kun, hvis der ikke kan stilles hold. Halvårsspillere kan tillades, men desværre ikke mere end det – kun hvis man ikke kan stille hold.

Bestyrelsens holdning er at vi skal udfordre DBU, i forhold til at fodbold skal være socialt (ikke kampafgørende spillere skal have lov til at have yderligere aldersdispensation, når der er tale et socialt eller integrationsmæssigt formål)

 1. Udvalgsledelse

Bestyrelsen nedsætter en række udvalg, som koordinerer de frivillige kræfter i SIF Fodbold. Der udpeges en repræsentant, som leder disse udvalg. Der gives her en kort status

 • Tøjudvalg (Schmidt)

Møde med Select omkring tøj og frikøb, hvor kontrakter og faktura blev opdateret.

Ny trøjemodel blev drøftet. En evt. ny trøjeordning vil kunne implementeres fra 2022, hvor den nuværende tøjaftale udløber. Tøjudvalget forestår dette arbejde sammen med sponsorudvalget.

Tøj fra Select til U7 drenge og piger afventer trykkeri. Vi presser på for at få trøjerne hjem og holder koordinatorerne opdateret på situationen. Vi beklager, at der nogen gange er lang leveringstid på tøj mv. men vi lover at blive ved med at gøre alt hvad vi kan for at få ventetiden til at være så kort som muligt.

 • Sponsorudvalg (Åskar)

U7 Drenge og Pigers tøj med navn udleveres i hallen når de er færdige. Alle restriktioner overholdes. Mere information fra Martin Åskar til koordinatorerne for U7.

Byplakaten har været en stor succes. Der køres en anden-bølge på salget, med levering inden jul. Tak for den store interesse!

Cykelarrangement i 2021 under udvikling. Det planlægges som en del af Havnebyfesten. Mere information omkring dette i 2021

Ang. gavekortsordning. Trykkeri og udlevering sættes i gang. Der er nye sponsorer på gavekortet, samt mulighed for valg af tøj fra klubbens hjemmeside

Murerfirma Martin Riise har sponsoreret tre hold med et arbejdssponsorat. Tak til Martin Riise for denne nye måde at sponsorere på. Skulle du også have interesse i et arbejdssponsorat, kontakt da sponsoransvarlig Martin Åskar.

 • Aktivitetsudvalg (Katrine, Rasmus)

Julekalender-salg – alle grupper har fået kalendere med hjem til at sælge.

Alle kalendere som ikke er solgt bedes leveret tilbage til koordinatoren, for derefter at blive leveret tilbage til bestyrelsen. Dette skal ske senest d. 24. november, hvorefter de resterende kalendere vil blive delt rundt til dem som er på venteliste. STORT tak for alt det gode salgsarbejde i afdelingerne. I et hårdt år er det fantastisk at opleve så meget hjælp.

Juletræssalg afklares med Super Brugsen og koordineres med U16-drenge som har indvilget i at tage denne opgave. Mere information i de kommende uger, når vi kender restriktionerne.

 • Økonomi (Mads)

Økonomien følger planen. Der er søgt kompensation fra DGI og DBUs puljer for de manglende indtægter fra Julestævne mv.

 1. Opfølgning på ad-hoc projekter/udvalg

  1. Skur (Lars O)

Tilbud hentet hjem på el til skur. Vi undersøger om vi ved samme lejlighed skal optimere el i klubhuset. Processen sættes i gang og tegninger på skuret indhentes så hurtigt som muligt.

 1. Eventuelt

  1. Forslag: Workshop om ny strategi (Søren)

Med et voksende antal medlemmer og en ny bestyrelse, afholdes en intern workshop omkring de sportslige visioner for SIF på lidt længere sigte, samt hvordan vi organiserer os for at nå vores vision. Workshoppen afholdes 3/1 2021 med deltagelse af alle bestyrelsesmedlemmer. Hvis SIFs medlemmer har emner, kan disse sendes til Søren på formanden@siffodbold.dksenest 24/12 2020 (det vil blive betragtet som en julegave ��)

 1. Næste møde

  1. Forslag: Mandag d. 14. December 2020 kl. 19 (evt. virtuelt)

 

SBP // 19-11-2020