Menu

Referat af bestyrelsesmødet 8. juni 2020

image Det nye rækværk omkring bane 1 blev drøftet på det seneste bestyrelsesmøde i SIF Fodbold.
Af Lars Krunderup/bestyrelsen
18. juni 2020 kl. 17:03
Her kan du/I læse et referat af det seneste bestyrelsesmøde i SIF Fodbold. Mødet blev holdt mandag 8. juni 2020 - læs mere her...

Referat af bestyrelsesmøde i SIF Fodbold mandag 8. Juni 2020 kl. 19.00.
Følgende deltog: John Pedersen, Mads Stenstrop, Brian Schmidt, Lars Ovesen, Stephan Bermann, Søren Bjerregaard Pedersen og Lars Krunderup.

Følgende blev drøftet:
1. Generalforsamling og årsberetning.
2. Budget og økonomi.
3. Opfølgning på siden sidst.
4. Hjemsendelse af klubinspektør + ferie m.v.
5. Fodboldskole.
6. Evt.

Ad 1:
Det er nu ganske vist og sikkert, at generalforsamling - såvel i SIF som i Kunstgræsbaneforeningen afholdes onsdag 17. Juni 2020. Der fremkom in-put til formandens årsberetning.

Ad 2:
Mads henviste til det tidligere udsendte. Driften ser samlet set fornuftig ud. Det blev besluttet at holdenes “sociale midler” - som der ikke har været mulighed for at anvende - overføres til efteråret. Der er således dobbelte sociale midler til anvendelse i efteråret 2020. John meddeler dette til Pilgaard m.v.

Ad 3:
Brian orienterede om status på rækværket omkring Bane 1. Enighed om, at det ser rigtig fint ud. Det blev besluttet at gå med en løsning, hvor banderne sættes fast på en lægte. Brian Schmidt og de frivillige Old Boys-spillere involveret i projektet sørger for, at det bliver ført ud i livet. Vi har modtaget afslag på fondsansøgning til projektet.
Arbejdsdagen den 17. maj med deltagelse Old Boys- og Old Girlsspillere gik rigtig fint. Aktivitetsniveauet var højt og mange gav udtryk for at det også havde været en god dag. Tusinde tak til Old Boys og Old Girls for igen at have været der for klubben. På grund af regn blev maleopgaver udskudt.

Ad 4:
Blev drøftet. Kim Lyngberg er hjemsendt indtil 8. juli, hvorefter han holder ferie.

Ad 5:
Der er tilmeldt 112 deltagere. Rasmus Gissel er ansvarlig. En mulighed er at sætte telt op så der kan spises i 3-4 grupper.

Ad 6:
Schmidt orienterede om modtaget tøj fra Select Technica m.v.

Referat: Lars Krunderup - 150620

LÆS OGSÅ:

http://www.siffodbold.dk/klubnyt/bestyrelsen/referat-af-bestyrelsesmoedet-13-maj-2020/