Menu

Referat af bestyrelsesmødet 13. maj 2020

image En situation fra A-dagen i SIF-lejren søndag 17. maj 2020. Arkivfoto
Af Lars Krunderup/bestyrelsen i SIF Fodbold
21. maj 2020 kl. 11:53
Her kan du/I læse et referat af det seneste bestyrelsesmøde i SIF Fodbold. Mødet - online - blev holdt onsdag 13. maj 2020 - læs mere her...

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag 13. maj 2020 kl. 19.00:
Dagsorden:
1. Orientering fra Gissel.
2. Økonomirapportering pr. 31/3 (Mads).
3. “Coronabudget”.
4. Yderligere hjemsendelse af klubinspektør?
5. Status rækværk om Bane 1 (Brian).
6. Arbejdsdag søndag 17/5
7. Ny dato for generalforsamling.
8. Café Pokalen
9. Copyrightsag.
10. TV-program
11. Eventuelt
Følgende deltog via Microsoft Teams: John Pedersen, Mads Stenstrop, Brian Schmidt, Lars Ovesen, Stephan Bermann, Søren Bjerregaard Pedersen og Lars Krunderup. Rasmus Gissel deltog under drøftelsen af pkt. 1.

Ad 1:
Rasmus Gissel orienterede om forløbet den seneste tid, herunder om opstarten af fodboldtræning, der er gået rigtig fint. Trænere og spillere har ydet en fantastisk indsats under de uvante omstændigheder. Gissel har i samråd med Søren udfærdiget ansøgning til DIF og DGI’s statslige hjælpepakke til foreninger.
Arbejdsbyrden i forbindelse med at gøre anlægget klar til sæsonstart har været ganske stor. Arbejdsdag 17. maj er planlagt med deltagelse Old Boys- og Old Girlsspillere i flere hold. Søren og Schmidt sørger for sandwich. Gissel sørger for, at der indkøbes buskrydder for at få ryddet mere på udendørsarealerne, herunder på skråningen ved kunstgræsbanen.
Der er lige nu 678 medlemmer, hvilket henset til coronasituationen ganske enkelt er imponerende. Tusinde tak til vores meget loyale medlemmer.

Ad 2 - 3:
Mads henviste til tidligere udsendt orientering. På generalforsamlingen orienteres der om de økonomiske forhold, som de foreligger nu, dvs. efter corona-krisen.

Ad 4:
Blev drøftet.

Ad 5:
Brian orienterede. Rækværket er som bekendt nedtaget af gode frivillige kræfter. Nordkabel går inden for den nærmeste tid igang med at opsætte det nye hegn, hvor rørene er sponseret af DTEK. Lars K oplyste, at kommunen alene bidrager med 18.750 kr. til projektet mod tidligere forventet 31.250 kr. Der er fortsat - pga. coronakrisen - ikke kommet svar på fondsansøgning til projektet.

Ad 6:
Se også ovenfor under pkt. 1. Der deltager 29 Old Boys- og Old Girlsspillere, hvilket er rigtig flot. Tak for det. De konkrete opgaver blev drøftet.

Ad 7:
Generalforsamling i maj blev som bekendt også aflyst som følge af Covid19. Det blev aftalt at indkalde til ny generalforsamling til afholdelse snarest. I forventning om, at den vil kunne afholdes efter 8. juni blev det besluttet at indkalde til ny generalforsamling onsdag 10. juni kl. 19.00 (efterfølgende ændret til 17. juni kl. 19.00), efterfulgt af generalforsamling i Kunstgræsbaneforeningen. John og Stephan sørger for indkaldelse.

Ad 8:
John orienterede. Jens Foged, der driver Café Pokalen, har forespurgt til mulig drift på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen har ingen indvendinger imod, at der leveres Take-away, men der må foreløbig ikke serveres til spisning i klubhuset, hvor omklædningsrummene som bekendt er lukkede.

Ad 9:
John og Lars K orienterede. Vi har fået en henvendelse fra et copyrightbureau om uberettiget brug af et billede på vores hjemmeside i forbindelse med et arrangement for cirka tre år siden. Det er vigtigt, at vi sikrer os, at vi har rettigheder til billeder, som anvendes på vores hjemmeside. Gissel er i samråd med Lars K i dialog med bureauet.

Ad 10:
John orienterede.

Ad 11:
Pr. 1/7 overtager sportschefen arbejdet med klubbens hjemmeside. Vi har været særdeles tilfredse med Jørns arbejde med hjemmesiden gennem mange år. Ændringen skyldes alene, at det økonomiske puslespil skal gå op.

Søren oplyste, at der er indgået aftale om, at kunstgræsbanen fremadrettet skal hedde EDC Arena. Sponsorudvalget har planer om at indkalde til et sponsorarrangement lige efter sommerferien.

LARK/150520

LÆS OGSÅ:

http://www.siffodbold.dk/klubnyt/bestyrelsen/referat-af-bestyrelsesmoedet-13-april-2020/