Menu

Referat af bestyrelsesmødet 13. april 2020

image
Af Lars Krunderup, bestyrelsesmedlem
21. april 2020 kl. 10:06
Her kan du/I læse et referat af det seneste bestyrelsesmøde i SIF Fodbold. Mødet - online - blev holdt mandag 13. april 2020 - læs mere her...

Referat fra bestyrelsesmøde i Støvring IF Fodbold mandag 13. april 2020 kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Generalforsamling.
2. Hjælpepakker til foreninger mv.
3. Kontingentindbetalinger.
4. ….
5. ….
6. Arbejdsdagen søndag 17/5.
7. Økonomi.
8. Rækværk om Bane 1.
9. Skur.
10. Eventuelt.
Følgende deltog via Microsoft Teams: John Pedersen, Mads Stenstrop, Brian Schmidt, Lars Ovesen, Stephan Bermann, Søren Bjerregaard Pedersen og Lars Krunderup.

Ad 1:
Generalforsamling i marts er blevet aflyst som følge af Covid19. Det blev aftalt at indkalde til ny generalforsamling til afholdelse snarest. I forventning om, at den vil kunne afholdes efter 11. maj blev det besluttet at indkalde til ny generalforsamling onsdag 13. maj kl. 19.00, efterfulgt af generalforsamling i Kunstgræsbaneforeningen. John og Stephan sørger for indkaldelse.

Ad 2:
Blev drøftet. Lars K drøfter med Gissel om mulighederne for at søge midler afsat til hjælp til idrætsforeninger m.v. Hjemsendelse af Kim og/eller Gissel med lønrefusion blev drøftet. Det blev besluttet at hjemsende Kim, hvis vi får sikkerhed for at vi opfylder betingelserne for at få lønnen refunderet. John og Mads undersøger dette og sætter i givet fald i værk [-er efterfølgende sat i værk]. Gissel hjemsendes ikke.

Ad 3:
Blev drøftet. Rigtig mange har indbetalt kontingent uanset, at sæsonen - som følge af coronasituationen - næsten ikke er kommet i gang. Indbetalt kontingent bliver ikke tilbagebetalt - at være medlem af en forening er ikke køb af en konkret ydelse, som kan kræves refunderet ved en særlig situation som corona-epidemien. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med DBU´s anbefalinger. En stor tak til alle som opretholder deres medlemskab i en situation, der indebærer, at også SIF er udfordret på økonomien.

Ad 4-5:
....

Ad 6:
Arbejdsdagen 17. maj søges gennemført.

Ad 7:
Opera i Rebild og Nibe Festival er aflyst. Det samme vil måske også komme til at gælde Havnebyfesten og Løvfalds Cup. Beslutning om eventuel aflysning af Løvfalds Cup træffes ikke på nuværende tidspunkt. I modsat retning trækker aflysningen af Vildbjerg Cup m.v., der indebærer, at vi sparer foreningens tilskud til deltagelsen.

Ad 8:
Lars K orienterede om møde i skurudvalget.

Ad 9:
Blev drøftet. Det er fortsat planen at begynde med opgaven medio juni.

LARK/150420

LÆS OGSÅ:

http://www.siffodbold.dk/klubnyt/bestyrelsen/referat-af-bestyrelsesmoedet-2-marts-2020/