Menu

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. september

image
RG
21. september 2020 kl. 17:43
Hall of Fame indføres i SIF og så er træner/lederfesten udskudt til foreløbig d. 6. februar

Bestyrelsesmøde, onsdag, den 16. september kl. 18.30

 

Dagsorden:

 

 1. Bordet rundt / godkendelse af dagsorden

Punkter til eventuelt blev tilføjet

 

 1. Nyt fra formanden

Arbejdet omkring aktivitetsplan er igangsat og det forventes at det nye koncept for årshjul, frivillighed og aktivitetsplan iværksættes 1/1 2021. Katrine og Rasmus er primus motor for dette arbejde.

Derudover fremlagde formanden dagsorden for fællesmøder med kommunen i uge 39.

 

 

 1. Udvalgsledelse

Bestyrelsen nedsætter en række udvalg, som koordinerer de frivillige kræfter i SIF Fodbold. Der udpeges en repræsentant, som leder disse udvalg. Der gives her en kort status

 

 1. Tøjudvalg (Schmidt)

22/10 møde med Select Technica omkring kontrakten.

Ekstra strømper er købt hjem. Hvis holdene mangler, kan de kontakte Brian

Handsker er købt hjem på U8-U12 til taskerne. Pas nu godt på dem, alle sammen. Der bestilles desuden et par pr. 11-mands hold pr. sæson, som ligeledes skal ligge i tasken.

Tøjudvalget fremlagde nyt trøjekoncept, hvor hver spiller i ungdomsrækkerne har sit eget spillersæt, som bruges til kamp. Dette bruges allerede i dag i flere klubber omkring os.

Muligheder og evt. retningslinjer evalueres i løbet af det kommende år i bestyrelse og tøjudvalg.

Bestyrelsen drøftede muligheden for koordinatortøj. Det blev besluttet at koordinatoren kan vælge at ombytte gavekort til en træningsoverdel med SIF-logo. Dette gøres ved at kontakte tøjudvalget. Brian tager fat i Henrik P for at få dette skrevet i gavekortene

 1. Sponsorudvalg (Åskar)

Sponsorarrangement d. 19/9 udskudt til forårssæsonen. Tilmeldingen har været lav, grundet udsatte konfirmationer o.l. men mange har meldt positivt tilbage omkring ideen.

Cykelarrangement under planlægning. John P og Jess Gregersen planlægger færdig, og koordinerer derefter med aktivitetsudvalget.

Spillerplakater er under udarbejdelse og interessen har været stor.

Julekalendersponsorer besøges for at høre, om de er med igen i år.

Ift. Julestævnet søges finansiering til medaljer. Martin står for dette 

 1. Driftsudvalg (Søren)

Cafeteria-situationen blev drøftet og Søren arbejder videre med dette.

De sociale midler afventer den endelige opgørelse, hvorefter disse frigives. Vi vil gerne opfordre til at disse bruges, og at den enkelte afdeling aftaler med Jens Foged.

Driftsudvalgsmøder afholdes med de ansatte, samt Lars O og Søren, og søges afholdt umiddelbart op til bestyrelsesmøderne. 

 1. Aktivitetsudvalg (Katrine, Rasmus)

Julekalender: Spilmyndigheden søges af Rasmus og der sammensættes kalenderudvalg.

U16 drenge har indvilget i at sælge juletræer foran Super Brugsen i to weekender i december. Rasmus og Katrine koordinerer dette

Mål sættes op i Støvringhallen. Katrine kontakter dem som var med sidste år. 

 1. Økonomi (Mads)

Kassereren gennemgik økonomien pr. August 2020. Regnskabet for 2020 er meget anderledes end andre år, og indtil videre har medlemstallet og sponsorindtægter været stabile, hvorved vores økonomi er god. Vi har planlagte investeringer i vente, så et eventuelt overskud vil blive hensat til dette. 

 1. Opfølgning på ad-hoc projekter
  1. Rækværk (Schmidt)

Rækværket er færdigt og der afsøges sponsormuligheder til banderne.

  1. Skur (Lars O)

Lars fremviste tegninger på skuret og planer for opførelsen.

Når projektplanen er udarbejdet, fremlægges denne for bestyrelsen som beslutningspunkt.

 

 1. EKSTRA PUNKT – Årshjul og aktivitetsudvalg. Erfaringer fra andre klubber og mulige værktøjer.

Dette punkt starter præcis kl. 20.00 og varer 1 time

Separat dagsorden er vedhæftet

Punktet blev udskudt pga. COVID-19 nedlukning i Rebild Kommune

 

 1. Eventuelt

Træner-/ lederfest

Det blev besluttet at udskyde træner-/ lederfesten til 6. februar 2020. Der bliver nedsat et udvalg til koordinationen af dette, bestående af Christian MHP og Kim Lyngberg, samt Jens Foged i cafeteriet.

 

Gavekort

Gavekort blev drøftet.

Katrine koordinerer med Henrik P omkring brugen af gavekort og med Rasmus G omkring alternativer til gavekortet.

 

Omklædningsrum

Vi er presset på omklædningsrum, specielt til udehold. Vi har prioriteret at overholde restriktionerne til punkt og prikke, og beder alle medlemmer om fortsat at udvise tålmodig og forståelse i denne unormale situation. Tag endelig fat i sportschefen eller formanden ved spørgsmål, men vores muligheder er desværre begrænsede grundet den ekstreme situation.

 

Hall of Fame

Bestyrelsen er enige om, at dette skal føres ud i livet, på en tavle. Lokation, koncept o.l. findes. Bestyrelsen stiller med to mand til dette arbejde (Lars O og Søren) og der drages gode kræfter ind i arbejdet.