Menu

Husk gyldigt coronapas til generalforsamling

image
RG
25. maj 2021 kl. 22:10
Hvis du planlægger at deltage på den årlige generalforsamling i morgen, så skal du huske et gyldigt coronapas, som jf. de gældende retningslinjer fra kulturministeriet vil blive tjekket ved indgangen.

Klubben er pålagt at tjekke gyldigt coronapas ved indgangen til årsmøder og generalforsamlinger.
Du skal derfor huske et gyldigt coronapas til generalforsamlingen i morgen.

Dagsorden er således:

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden (formanden).

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år (kassereren).

 

  1. Behandling af indkomne skriftlige forslag

 

  1. Valg af kasserer. (Mads Stenstrop genopstiller)

 

  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Katrine de Vos og Lars Henrik Ovesen) (Begge genopstiller).

 

  1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

 

  1. Valg af revisorer.

 

  1. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (formanden@siffodbold.dk) i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen. Der er lettere bespisning i forbindelse med generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Søren Bjerregaard Pedersen.
Formand i Støvring IF Fodbold
Mail: soren.bjerregaard.pedersen@siffodbold.dk