Menu

Formandens beretning på generalforsamlingen

image John Pedersen takkede af som formand for SIF Fodbold. Herunder kan du/I læse hans beretning på generalforsamlingen i SIF Fodbold onsdag 17. juni 2020. Arkivfoto
Af bestyrelsen
28. juni 2020 kl. 12:24
Her kan du/I læse den beretning, den nu tidligere formand for SIF Fodbold, John Pedersen, aflagde på generalforsamlingen i klubben onsdag 17. juni 2020 - læs mere her...

Beretningen fra John Pedersen, nu tidligere SIF-formand:
Tredje gang er lykkens gang, og vi fik endelig lov til at afholde vores generalforsamling. 2019 synes nu langt væk, men det var endnu et godt år i SIF’s historie, hvor der igen blev leveret mulighed for at spille fodbold i gode rammer.

I 2019 har vi i bestyrelsen i et samarbejde med klubbens ansatte, klubbens frivillige og klubbens medlemmer arbejdet med mange ting. Her kommer et udpluk:
- Indvielse af nye udskiftningsbokse på bane 1 og EDC-arena i april.
- Webshop gik i luften i april.
- Frivillighedskonceptet var igen med til at løse mange opgaver, som gav penge i kassen.
- Flagallé havde virkelig travlt i 2019 og sørgede også for en god indtægt.
- Et effektivt sponsorudvalg, som virkelig arbejder godt med kontakt til potentielle sponsorer.
- 3 nye fodboldtilbud; små fødder leger, efterårsfodboldskole og motionsfodbold for herrer.
- 100 % integration af Select tøj i alle afdelinger.
- Et fortsat fokus på fondsansøgninger.
- DBU Fodboldskole.
- Vildbjerg Cup - en fantastisk oplevelse for såvel spillere som forældre.
- Løvfalds Cup - som desværre ikke blev til noget i 2019.
- Træner/lederfest i oktober.
- Erfadag med Aalborg KFUM.
- Salg af julekalendere, hvor vores yngste medlemmer gør en stor indsats for at sikre at julekalenderen hænger i mange hjem, og der hænger måske flere.
- Julestævne Select Technica Cup var igen en kæmpe succes både med mange deltagere og et flot overskud.
- Ny forpagter til vores cafeteria.

Men vi skal også huske alt det sportslige, som jo foregår ude på banerne:
Vores to førstehold i herrer og damesenior havde forskellig succes. Trods rekordmange point rykkede vores herrer ned i serie 1 i foråret, hvor de flot har fået genetableret sig og spiller formentlig med i den bedre ende i 2020.
Vores damer nåede endnu engang historisk høj placeringer i 2019, idet de to gange blev nr. 2 i Jyllandsserien. Herudover præsterede de et rigtig flot resultat i pokalturneringen og blev det seriehold, som kom længst i turneringen og afsluttede med en publikumsbasker mod damerne fra Thy, som dog trak sig som vinder.
Det er samtidig glædeligt, at vi i øjeblikket kan mønstre 4 hold hos herrerne og 2 hold hos damerne.

For de ældste ungdomsholds vedkommende (U13-U15) har vi stabilt fastholdt vores niveau i alle aldersklasser på Liga 2/3 niveau, samtidig med at vi i de fleste årgange har kunne mønstre 2 hold.
For de yngre ungdomshold (U12 og yngre) kan vi også her mønstre 2-3 hold i stort set alle årgange.
Det vidner om, at vores store korps af frivillige trænere dagligt udfører et storartet stykke arbejde, der ikke kan værdsættes nok.

I U17-19-segmentet har vi som de fleste øvrige klubber i landet udfordringer. Dem forsøger vi at løse ved blandt andet et nyt kontingent.

2019 blev året hvor “små fødder leger” blev iværksat med fodbold for de alleryngste børn i 3-5 års alderen. Det har været en stor succes med op mod 35-40 børn. Det er en fornøjelse at se al den livsglæde, der fylder banerne, når de små fødder leger på banerne.

Vildbjerg Cup var igen i år en fantastisk oplevelse med godt vejr og masser af fællesskab og sammenhold blandt alle SIF’ere.
Vi havde også den store glæde at sende de ældste ungdomshold på fællestur til Gøteborg Cup. En turnering, der blev en stor succes på de samme parametre fællesskab og sammenhold.

Tilskud fra fonde, kommunen o.a:
Der er igen i 2019 arbejdet konkret med fondsansøgninger og dialog med Rebild Kommune om midler til forbedring af vores anlæg og andet. Dette arbejde medførte, at vi blev tildelt 100.000 kr. fra Jutlander Fonden Himmerland til opførsel af skur på kunstgræsbanen, og der arbejdes p.t. videre med dette projekt.
Jutlander Fonden Himmerland tildelte også klubben 35.000 kr. til indkøb af hoppeborg, som vi håber på at kunne vise frem i forbindelse med dette års Løvfalds Cup.
Stor tak til Jutlander Fonden Himmerland, som i 2018 også tildelte os fondsmidler til nyt lydanlæg, men også en stor tak til:
Spar Nord Fonden, som i 2018 tildelte os 60.000 kr. til udskiftningsbokse.
DIF og DGI’s foreningspulje for 50.000 kr. i 2018 til ”Den gode SIF-træner”.
DBU og Rebild Kommune for 2 x 200.000 kr. tildelt i 2018, som muliggjorde fuldtidsansættelse af Rasmus Gissel som sportschef.

Samarbejde med Rebild Kommune:
Vi har overordnet haft et godt samarbejde med Rebild Kommune, navnlig i forbindelse med samskabelsesprojektet om valgfag på skolerne, men også i andre sammenhænge. Vi er en forening med mange medlemmer i et område med massiv tilflytning. Vi synes selv, at vi gør en forskel og skal have de rette rammer og økonomi hertil. Vi følger således også løbende med i dialogen og deltager i dialogen om fremtidig anvendelse af arealet ved Materielgården.

Samarbejdet med Select og Select Technica:
Endelig, endelig, endelig fik vi i 2019 det nye tøj 100 % rullet ud i alle afdelinger. Vi må indrømme, at det er en kæmpestor opgave at skifte alt på en gang, men det giver også ro bagefter. Det tror jeg, Brian Schmidt, bestyrelsens tøjsansvarlige, kan bekræfte. Det er godt gået af Brian Schmidt og de frivillige i tøjudvalget. Vi må erkende, at vi i bestyrelsen i en periode har brugt megen tid på tøjsnak, men vi har også erfaret, at nu kører det godt.
Tak til Brian Schmidt, pigerne i tøjudvalget, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Jannik Riis og Select Technica.

Cafeteriaet:
I 2019 modtog vi desværre opsigelse fra Rene Bucio og Co. på deres forpagtning af cafeteriet. Det var vi kede af, for der var ydet en fantastisk indsats. Vi lykkes dog med at finde en ny forpagter i skikkelse af Jens Foged, som også er vant til at komme klubben. Vi glæder os til, at Jens kommer 100 % i gang, for p.g.a. corona har det slet ikke været den start, som begge parter havde forventet.
Tak til Rene Bucio og Co. for deres indsats i cafeteriet, en flot aflevering og dialog om cafeteriets fremtid.

Sponsorarbejdet:
Vi har fået stablet et fantastisk sponsorudvalg på benene i form af Gitte Hartung, Jess Gregersen, Søren Bjerregaard Pedersen, John Lund, Bo Abrahamsen, Lennart Madsen, Kim Buus og senest Martin Åskar. Der bliver ydet en god indsats, og vedrørende 2019 vil jeg særligt fremhæve:
- Udbud af klubdragter til en god pris i kraft af aftaler med 4 gennemgående sponsorer på disse; Nybolig, Mesterbageren, Sawo og JKE/Køkken- og Hvidevarebrugsen St. Ajstrup. Tak til de 4 sponsorer - vi håber, de vil fortsætte samarbejdet.
- Forlængelse af kontrakter med klubbens 2 hovedsponsorer Nordkabel og Kloakservice Nord - tak til de 2 sponsorer, vi er glade for støtten.
- Ny aftale med Jutlander Bank om sponsorering af spillesæt til U7 drenge og piger hvert år, som bliver udleveret i Jutlander Bank ved Paw Winther og alle hans kollegaer.

Klubbens ansatte:
I 2019 har vi til fulde nydt godt af Rasmus Gissel, som fuldtidsansat sportschef. Rasmus og jeg har flere gange vendt titlen, er den helt korrekt. For i virkelighedens verden hjælper Rasmus med rigtig mange ting som fakturering, bogføring, trænerrekruttering, forældremøder, spillermøder, og i 2019 blev det også til en indsats som træner for klubbens førstehold i herresenior, indtil du fandt en afløser. Tak for din fleksibilitet og hjælpsomhed.
Også tak til samarbejdet med Kim Lyngberg som sørger for de perfekte rammer på vores anlæg med et velfungere klubhus og baneanlæg. I 2019 var en af de store poster på vedligeholdelseskontoen forbedring af vores brusere, det er der rigtig mange spillere som sætter pris på. Tak for samarbejdet til Kim Lyngberg i 2019.

De frivillige:
Frivillighedskonceptet kørte for anden gang i 2019, og vi fik igen nok svar til at få løst opgaverne ifm.:
- Julekalenderudvalg.
- Salg af juletræer.
- Hjælpere til julestævnet.
- Arbejdsdagen.
- Opera i Rebild.
- Havnebyfesten.

Men frivillighed i Støvring IF er meget andet end dette skema, hvor frivilligheden bliver obligatorisk og forsøger at synliggøre, at alle skal gøre en indsats i klubben. Der er også frivillighed, der kommer helt af sig selv, og her er virkelig tale om Tordenskjolds soldater. Med fare for at glemme nogen vover jeg mig ud i at takke disse frivillige:
- Stor tak til de frivillige træner og ledere, som hver dag er med til at gøre en forskel i alle vores fodboldtilbud.
- Stor tak til Ruth for en stor indsats i klubben og specielt med planlægning og gennemførelse af vores Select Technica Julestævne. I 2020 skal vi holde stævne nummer 50 - det har Ruth lovet at hjælpe med, men herefter har hun også meddelt, at der skal nye kræfter på banen.
- Stor tak til Henrik Pilgaard for den store indsats som kampfordeler og mange andre administrative opgaver.
- Stor tak til Jørn Eriksen som igen i 2019 har været med til at sørge for lækkert indhold på vores hjemmeside og på Facebook.
- Stor tak til Old Boys og Old Girls, hvor blandt andet Christian Hadberg Pedersen er med til at finde nye frivillige, og vi kan håbe på en ny generation af Tordenskjolds soldater.
- Stor tak til Poul Erik Lykke og resten af flagalleén.
- Stor tak Henrik Pinstrup som tovholder på klubbens arbejde på Nibe Festival og den store indtægt som den giver til klubben. En opgave som primært klares af herresenior.
- Stor tak til Trine Borgberg Jensen og Marie Pinstrup for deres 5-årige indsats med træner/lederfesten. De har nu takket af og har modtaget en lille hilsen for deres gode og stabile indsats - nu skal der nye kræfter til.
- Stor tak til Finn Kristiansen, som hjælper med kontingentopkrævning. Den er vigtig og skal køre uproblematisk, det sørger Finn for.
- Stor tak til alle de øvrige frivillige, som træder til og som der kan trækkes på, når der laves udskiftningsbokse og alle mulige andre opgaver. For at få det fulde udbytte af fondsmidler og midler fra Rebild Kommune er jeres frivillige arbejdsindsats guld værd. Ingen nævnt - ingen glemt, og så alligevel vil jeg nævne Brian Bloch, som er en af dem, og som jo også meget fortjent modtog prisen som Årets SIF’er ved træner/lederfesten.
På mange af mine mails vedrørende frivillighedskonceptet slutter jeg med at skrive ingen klub uden frivillige – ovenstående opremsningen understøtter dette.

Fremtidsplaner:
Det bliver spændende at følge fremtiden i Støvring IF og arbejdet med fastholdelse og udvidelse af antal medlemmer, så endnu flere kan have det sjovt med at spille fodbold i godt selskab. Vi krydser også fingre for, at klubben lykkes med afholdelse af Løvfalds Cup i 2020.
Det bliver også spændende at følge det løbende arbejde med forbedring af rammerne, herunder nyt rækværk om bane 1 og etablering af skur på kunstgræsbanen. Endelig håber vi på, at sponsorudvalget kommer til at præsentere mange nye sponsorer.

Tak til bestyrelsen og vores medlemmer:
Jeg vil også rette en særlig tak til bestyrelsen. I 2019 fik vi 2 nye medlemmer - Søren Bjerregaard Pedersen og Mads Stenstrop. De er kommet godt ind i bestyrelsen. Mads har styr på vores økonomi sammen med Rasmus. Søren har styr på sponsorudvalget og har sin gang i klubbens senior og old boys afdeling, hvilket er med til at sikre, at vi lever op til vores værdier.
Der har været et godt samarbejde i bestyrelsen. Bestyrelsesmøder i fast turnus - den første mandag i måneden og herudover en god Messenger-gruppe, hvor der har været mulighed for at orientere hinanden om alt og træffe hurtige beslutninger.
Efter 3 år i bestyrelsen - det sidste som formand - har jeg besluttet, at der skal nye kræfter til på min plads i bestyrelsen, ligesom der skal findes 2 yderligere nye bestyrelsesmedlemmer. Det er dog en fornøjelse at konstatere, at nye potentielle bestyrelsesmedlemmer næsten (med streg under næsten) står i kø for at komme ind. Det tager jeg som et kvalitetsstempel for, at vi har en god klub, som flere gerne vil være en større del af.

Dette var formandens beretning for 2019, og jeg har forsøgt at holde mig til 2019 og ikke bevæge mig over i 2020, men jeg var lige ved at glemme det allervigtigste nemlig vores trofaste medlemmer. Der skal lyde en særlig tak til dem for deres opbakning i klubben i 2020. Kontingenterne for forårssæsonen er i stor stil betalt på trods af, at vi ikke har kunnet tilbyde fodbold i en lang periode pga. corona-situationen. Tak til vores medlemmer for dette.

Med sportslig hilsen
John Pedersen
Nu tidligere bestyrelsesformand
Støvring IF Fodbold

LÆS OGSÅ:

http://www.siffodbold.dk/klubnyt/bestyrelsen/referat-af-generalforsamlingen-i-sif-fodbold/