Menu

Bermann afløste Poul Erik Lykke

image Poul Erik Lykke ved den officielle åbning af kunstgræsbanen i Støvring. Han er nu blevet erstattet af Stephan Bermann som ny formand for Støvring Kunstgræsbane Forening af 2014. Arkivfoto
Af Lars Krunderup
18. juni 2020 kl. 11:32
Stephan Bermann, der trådte ud af bestyrelsen for SIF Fodbold, blev valgt til ny formand for Støvring Kunstgræsbane Forening af 2014, da der var generalforsamling i det regi onsdag aften 17/6. Han afløser Poul Erik Lykke, der havde været formand siden foreningens fødsel - læs mere her...

Generalforsamling i Støvring Kunstgræsbane Forening af 2014 onsdag 17. juni 2020 kl. 20.20 i klubhuset:
Referat:
1. Valg af dirigent:
Søren Konnerup blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år:
Formanden, Poul Erik Lykke, var fraværende, og derfor fremlagde John Pedersen beretningen. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab:
Regnskabet blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.

4. Indkomne forslag:
Ingen.

5. Valg af formand:
Stephan Bermann blev valgt som formand.

6. Valg af 1 suppleant:
Brian Bloch blev valgt som suppleant.

7. Valg af revisor:
Heidi Balle Aaen blev valgt.

8. Eventuelt:
John Pedersen takkede den afgåede formand Poul Erik Lykke for indsatsen.

Referat: Lars Krunderup