Menu

Tredje gang er lykkens gang

image Onsdag 17. juni kl. 19.00 og 20.15 gælder det generalforsamlingerne i SIF Fodbold og Støvring Kunstgræsbane Forening af 2014. Arkivfoto
Af Stephan Bermann, bestyrelsen SIF Fodbold
02. juni 2020 kl. 11:46
Der indkaldes - efter to udskydelser hen over foråret p.g.a corona-situationen - til generalforsamling i både SIF Fodbold og Støvring Kunstgræsbane Forening af 2014 onsdag 17. juni kl. 19.00 og 20.15 - læs mere her...

Der indkaldes hermed til generalforsamling i SIF Fodbold onsdag 17. juni 2020 kl. 19.00 i klubhuset. Samme aften er der også generalforsamling i Støvring Kunstgræsbane Forening af 2014 kl. 20.15.

Dagsorden (SIF Fodbold):
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning (formanden).
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år (kassereren).
4. Behandling af indkomne skiftlige forslag.
5. Valg af formand. (John Pedersen genopstiller ikke).
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf to for to år og 1 for 1 år. (Stephan Bermann og Brian Schmidt er på ordinært valg. Stephan Bermann genopstiller ikke). Derudover træder Lars Krunderup ud af bestyrelsen.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (formanden@siffodbold.dk) i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen. Der er lettere bespisning i forbindelse med generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
John Pedersen, formand i Støvring IF Fodbold
Mail: john.pedersen@siffodbold.dk

 

Indkaldelse til generalforsamling i Støvring Kunstgræsbane Forening af 2014:
Generalforsamling, onsdag 17. juni 2020 kl. 20.15 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af Formand (Poul Erik Lykke genopstiller ikke).
6. Valg af 1 suppleant.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden poul.erik.lykke@siffodbold.dk, i hænde mindst 10 dage inden generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne: Poul Erik Lykke, formand

LÆS OGSÅ:

http://www.siffodbold.dk/klubnyt/bestyrelsen/sidste-nyt-to-generalforsamlinger-udskudt/