Menu

Retningslinjer for ind- og udlandssstævner

Indland:

Klubben støtter alle afdelinger fra U6 til U8 piger og drenge ved deltagelse i SIF julestævne med betaling af holdgebyret.

Klubben støtter alle afdelinger fra U9 til U18 piger og U9 til U17 drenge ved deltagelse i Vildbjerg Cup med betaling af holdgebyret.

Derudover gives en ekstra støtte på 50 kr. per spiller til anvendelse i forbindelse med Støvring IF Fodbolds deltagelse i stævnet. Således vil der ikke fremover bliver opkrævet et ekstra beløb ud over deltagergebyret per spiller. Puljen vil bl.a. gå til betaling af borde/bænk-leje til vores fællestelt, ekstra ledere for U14-17, vimpler og lign. Men vil i øvrigt blive bestemt af ”Vildbjerg Cup”-planlægningsudvalget, bestående af frivillige forældre fra de deltagende afdelinger.

Dermed ydes ikke økonomisk støtte til andre indlandsturneringer.

Udland:

Støtten til udlandsture er begrænset til en pulje. Puljen er fastsat til 30.000,- kr. per kalender år.

Udlandsstøtten gives fra U14 til U19.

  • 4000,- kr. per 7(8)-mandshold
  • 6000,- kr. per 11-mandshold

Der er ansøgningsfrist den 31/12 året forinden udenlandsrejsen. Så fremt der er flere hold end puljen tillader, ser bestyrelsen på rejse aktivitet for afdelingen året forinden samt opprioritere rejser, der er fælles på tværs af flere afdelinger, inden puljen fordeles. Hvis puljen ikke er opbrugt give tilskuddene efter først-til-mølle. Der gives kun støtte én gang per U-årgang.

 

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen – Støvring IF Fodbold