Menu

Principper for uddeling af gavekort og godtgørelser i SIF Fodbold

Følgende gør sig gældende pr. 1. januar 2017:


U5-U12 + øvrige træner uden kontrakt:

Alle trænere/ledere/ungtrænere fra U5 til U12 modtager halvårligt et gavekort.

 • Cheftrænerne for de enkelte afdelingen modtager et gavekort halvårligt på kr. 700,00
 • Den administrationsansvarlige for den enkelte afdeling modtager gavekort halvårligt
  • uden cheftræner på kr. 500,00
  • med cheftræner på
 • Assistenttrænere, som cheftræneren har udpeget, modtager et gavekort halvårligt
  • ved to ugentlig træning på kr. 500,00
  • ved én ugentlig træning på kr. 250,00
 • Ung-trænere modtager et gavekort halvårligt på kr. 250,00.

Udover ovenstående modtager alle trænere  Træningstøj, samt mulighed for uddannelse.

Til information er alle trænere i mikro – og børneafdelingerne pt. forældretrænere på nær enkelte afdelinger. I de tilfælde hvor der er ikke er tale om at cheftræneren er forældretræner, vil jeg ud fra de beskrivelser der findes nedenunder, vurdere om hvilke godtgørelser den enkelte skal have.

Beløbet på gavekortet vil til en hver tid blive fastsat en gang årligt af SIF's bestyrelse.

U13 - Senior:
Alle udvalgte cheftrænere, assistenter, holdledere og evt. andre tilknyttet de enkelte afdelinger aftaler individuelt, hvilke udgifter klubben skal dække i forbindelse med arbejdet i SIF Fodbold og hvor stor godtgørelsen skal være.

I denne vurdering vil jeg bl.a. tage udgangspunkt i følgende:

 • Den enkeltes indgang til afdelingens daglige rutiner i forbindelse med træning, kamp, rejser m.m. (tid)
 • Kørsel (kampe, træning, stævner m.m.)
 • Administrative udgifter(møder, post kontorartikler m.m.), telefon/internet, køb af personligt udstyr til træning m.m.
 • Erfaringer
 • Fremtidsmuligheder i SIF Fodbold
 • Uddannelse
 • Idéer til initiativer der gavner Støvring IF Fodbold

 

Aftalerne vil til en hver tid tage udgangspunkt i Dansk Idræts-Forbunds standardkontrakter for ulønnede medhjælpere og endvidere følge DIF’s takster -  læs mere her.

 

Til orientering gælder denne ordning også Sportschefen, der også i SIF Fodbold indgår i klubben som ulønnede medhjælpere.

 

Venlig hilsen

SIF Bestyrelse