Menu

Bestyrelsen o. a.

Bestyrelsesmøder: Første mandag i måneden. Mødetidspunkt kl. 18:30

   Kontaktoplysninger: Ansvarsområder:  
 
 • Repræsentation
 • Kontakt til kommune, DBU, DGI m.v.
 • Frivillighedskonceptet
 • Tovholder til og medlem af Julekalenderudvalg
 • Medlem af Kunstgræsbaneforeningens bestyrelse
 
 
 • Budget og regnskab m.v.

 

 
 • Tovholder til og medlem af sponsorudvalg

 

 
 • Sekretæropgaver (referat m.v.)
 • Fondsansøgninger m.v.
 • Tovholder til og medlem af ”skurudvalg”

 

 
 • Tovholder til og medlem af driftsudvalg
 
 
 • Etablering af ungdomsudvalg
 • Diverse aktiviteter, herunder opstart af stævne
 • OK-kort
 
 
 • Tovholder til og medlem af tøjudvalg
 • Medlem af sponsorudvalg
 • Driftsudvalg
 
       
 
 • Første suppleant i bestyrelsen
 • Lisa Mikkelsen.
 • Anden suppleant i bestyrelsen
 • Ruth Andersen
   
 
 • Revisorer:
 • Laurids Høeg
 • Heidi Balle Aaen
   
       

 

 
 •  Nibefestival

 

 
 
 • Administrative opgaver til gavn for hele klubben, herunder
  • Skolefodbold
  • Julestævne
 

Notat:

Vedtægter:

 Vedtægter kunstgræsbane foreningen:

Tidligere referater: